Relatietherapie

Relatietherapie is erop gericht relationele problemen tussen partners op te lossen. In iedere relatie komen spanningen, ergernissen en ruzies voor; dit is normaal en hoeft niet te duiden

op een ongezonde of falende relatie.

Maar wanneer partners in hun relatie tegen problemen oplopen waar zij zelf niet meer uit komen kunnen zij hulp van buitenaf in schakelen.


Samen met beide partners brengt de therapeut de problemen in de relatie in kaart.
Vervolgens gaan we tijdens de therapie op zoek naar oplossingen voor deze relationele problemen.


Dit gebeurt door gesprekken tijdens de sessies waaraan beide partners deelnemen.
Hieruit kunnen bijvoorbeeld nieuwe omgangspatronen en betere communicatie voortkomen, waardoor de neerwaartse spiraal doorbroken wordt en de relatie weer voor beide partners bevredigend wordt.


De therapeut biedt geen kant en klare oplossingen; beide partners zullen energie moeten steken in zichzelf en hun relatie om de relatietherapie te laten slagen.
Praktijkinformatie
Aanmelden
Afspraak maken
Afspraak afzeggen
De verwijsbrief
Werkwijze
Zorgprestatiemodel
Voorwaarden en tarieven
Zorgverzekering


Werkterrein
Psychotherapie
Cognitieve Gedragstherapie
EMDR
IPT
AFT
Relatietherapie
Basis ggz, specialistische ggz
Effectmeting met ROM


Praktijk voor Psychotherapie Den Haag

Contactgegevens
Bezoekadres
Wachtlijstbeleid
Klachtenbeleid
Privacybeleid
Waarnemingsregeling
Informatie voor huisartsen
Links