Praktijkinformatie
Aanmelden
Afspraak maken
Afspraak afzeggen
De verwijsbrief
Werkwijze
Zorgprestatiemodel
Voorwaarden en tarieven
Zorgverzekering


Werkterrein
Psychotherapie
Cognitieve Gedragstherapie
EMDR
IPT
AFT
Relatietherapie
Basis ggz, specialistische ggz
Effectmeting met ROM


Praktijk voor Psychotherapie Den Haag

Contactgegevens
Bezoekadres
Wachtlijstbeleid
Klachtenbeleid
Privacybeleid
Waarnemingsregeling
Informatie voor huisartsen
LinksLinks

NIP: Nederlands Instituut van Psychologen


NVP: Deze website is bestemd voor
mensen die vragen hebben over
psychotherapie of overwegen in
psychotherapie te gaan.


LVVP: Nederlandse Vereniging Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten


VGCT: Wetenschappelijke vak- en beroepsvereniging voor gedragstherapeuten en cognitief therapeuten in Nederland.


PSYQ: PsyQ is een landelijk opererend netwerk en samenwerkingsverband van de ggz instellingen Lentis, Mondriaan, de Parnassia Groep en RiaggZuid.


Scelta: Scelta is een landelijk opererend expertisecentrum voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek.


Ucentre: U-center verzorgt een professionele behandeling én nazorg voor mensen met een depressie, verslaving, angst of trauma en de gevolgen van een burn-out.


Telepsy: TelePsy biedt laagdrempelige diagnostiek van psychiatrische klachten en psychosociale problemen.


EMDR: Hier vindt u informatie over EMDR-behandelingen.Trimbos: Landelijk kennisinstituut voor geestelijke gezondheid, verslaving en maatschappelijke zorg.