Praktijkinformatie
Aanmelden
Afspraak maken
Afspraak afzeggen
De verwijsbrief
Werkwijze
Zorgprestatiemodel
Voorwaarden en tarieven
Zorgverzekering


Werkterrein
Psychotherapie
Cognitieve Gedragstherapie
EMDR
IPT
AFT
Relatietherapie
Basis ggz, specialistische ggz
Effectmeting met ROM


Praktijk voor Psychotherapie Den Haag

Contactgegevens
Bezoekadres
Wachtlijstbeleid
Klachtenbeleid
Privacybeleid
Waarnemingsregeling
Informatie voor huisartsen
Links

Als psychotherapeut zijn wij gespecialiseerd in het behandelen van cliënten met complexe, vaak in de persoonlijkheid gewortelde psychische klachten. De behandeling kan zowel klachtgericht als persoonsgericht zijn. Wij hebben zowel aandacht voor de sociale omgeving van de cliënt als voor de cliënt als individu. Wij trachten in samenwerking met de cliënt psychische klachten en problemen zoveel te verminderen zodat men er minder last van heeft en weer beter functioneert.

Wij werken vooral vanuit een cognitief gedragstherapeutisch referentiekader, maar
proberen ook de mooie aspecten uit andere therapierichtingen toe te passen.
Zo passen wij IPT (Interpersoonlijke Psychotherapie) toe bij depressieve stoornissen
en EMDR bij post traumatische stress-stoornissen.Een behandeling in de specialistische GGZ is vaak intensiever en langduriger dan die van basis GGZ die door een GZ-psycholoog wordt uitgevoerd. Wij maken dit onderscheid aan de hand van informatie in de eerste sessies (de intake). Wij bieden beide typen behandelingen en vinden het belangrijk dat patiënten snel, effectief en op de juiste plek worden behandeld. Generalistisch (kort) als het kan, gespecialiseerd (lang) als het moet.


Als gedurende de behandeling blijkt dat de klachten ernstiger zijn dan eerder geïndiceerd, kunt u verschoven worden naar een ander zorgzwaarte product of indien nodig naar de gespecialiseerde GGZ. Hiertoe dient u meestal een nieuwe verwijzing van de huisarts te hebben.


Specialistische GGZ

De specialistische GGZ richt zich op mensen met psychische problemen waarbij de kwaliteit van leven (ernstig) onder druk kan staan. Voor deze mensen wordt een geschikte, gespecialiseerde behandeling samengesteld.