Praktijk voor Psychotherapie Den Haag In geval van crisis buiten kantooruren kunt u het beste contactopnemen met de huisartsendienst SMASH: 070 346 96 69.  In geval van afwezigheid, vakantie of ziekte van de behandelaar nemen wij zonodig waar voor elkaar. Waarnemingsregeling