De praktijk



De Basis GGZ
 

We kennen voor de basis GGZ drie zorgzwaarte producten:

Kort (max.4 behandelsessies, incl. intake, diagnostiek en overige werkzaamheden)

Middel (max.7 behandelsessies, incl. intake, diagnostiek en overige werkzaamheden)

Intensief (max.10 behandelsessies, incl. intake, diagnostiek en overige werkzaamheden)


Als gedurende de behandeling blijkt dat de klachten ernstiger zijn dan eerder geïndiceerd, kunt u verschoven worden naar een ander zorgzwaarte product of indien nodig naar de gespecialiseerde GGZ. Hiertoe dient u meestal een nieuwe verwijzing van de huisarts te hebben.


Specialistische GGZ

De specialistische GGZ richt zich op mensen met psychische problemen waarbij de kwaliteit van leven (ernstig) onder druk kan staan.
Voor deze mensen wordt een geschikte, gespecialiseerde behandeling samengesteld.

Praktijk voor Psychotherapie Den Haag