In de meeste gevallen wordt u verwezen door uw huisarts en ontvangt u daarvoor een verwijsbrief. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg.

Wij zullen de huisarts informeren, tenzij u aangeeft dat u dit niet wenst.


Bij uw eerste afspraak dient u de volgende informatie bij u te hebben:


De aanmelding en de intake


Na de aanmelding bij onze praktijk krijgt u (digitaal) een aantal vragenlijsten toegestuurd om zelf in te vullen.

Deze methode van e-diagnostiek werkt in een beveiligde internetomgeving, waardoor uw privacy wordt beschermd. Afhankelijk van uw antwoorden wordt een zorgadvies geformuleerd en de basisgegevens voor het opstellen van een behandelplan. In aansluiting hierop ontvangt u nog een intakevragenlijst die de basis vormt voor de twee intakegesprekken die daarna zullen volgen. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de vragenlijst thuis digitaal in te vullen, dan wordt er een eerste afspraak gemaakt, waarbij u op de praktijk samen met de therapeut de lijsten invult.

Na de intakegesprekken volgt een adviesgesprek waarbij het uiteindelijke behandelplan met u zal worden besproken en door beide ondertekend.


Ook vragen wij u na te denken wat uw hulpvraag precies is. Tijdens de eerste gesprekken, de intakefase genoemd, wordt hier verder op ingegaan.

De behandeling

In het behandelplan staan de belangrijkste thema's benoemd die aan de orde zullen komen en de voorgenomen behandelmethoden.

In de behandeling wordt veelal oplossingsgericht gewerkt.

Dit betekent dat we met samen de cliënt nagaan wat hij wil bereiken en wat er naar ons idee voor nodig is om dit stap voor stap voor elkaar te krijgen en uiteindelijk niet meer te hoeven komen.

De afsluiting van de behandeling


Wanneer de behandeling wordt beëindigd, wordt met de cliënt samen geëvalueerd en indien u dat wilt krijgt uw huisarts een kort verslag hiervan.

Hoe wij werkenPraktijk voor Psychotherapie Den Haag