Praktijk voor Psychotherapie Den Haag

Op de verwijziging van uw huisarts dient te staan voor welke GGZ u verwezen wordt: basis GGZ of specialistische GGZ.

Als gedurende de behandeling blijkt dat de klachten ernstiger zijn dan eerder geïndiceerd, kunt u verschoven worden naar een ander zorgzwaarte product of indien nodig naar de specialistische GGZ.
Hiertoe dient u in sommige gevallen een nieuwe verwijzing van de huisarts te hebben.


Om uw behandeling bij uw zorgverzekeraar te kunnen declareren hebben wij van u de volgende documenten nodig en verzoeken u deze mee te nemen bij uw eerste afspraak:Wij dienen als zorgverlener ook daadwerkelijk uw identiteit vast te stellen aan de hand van uw rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendocument en zullen soms een kopie maken.


Effectmeting met ROM


Via de mail zult u (minimaal) aan het begin en aan het einde van de behandeling een digitaal invulformulier ontvangen met een aantal vragen waarop u de antwoorden kunt aanvinken. Deze metingen worden gebruikt om het effect van de behandeling in kaart te brengen.

De zorgverzekeraar stelt de eis dat er op deze manier aan effectmeting wordt voldaan. U wordt verzocht om hieraan mee te werken.


Tarieven voor zelfbetalers


Intake individueel of met twee partners:
60 minuten: € 180,00


Individueel psychotherapie consult:
50 minuten: € 95,00


Telefonisch of email consult per 15 minuten: € 25,00Voorwaarden

Voor 2020 gelden voor de Basis GGZ de volgende maximumtarieven:

180001 Kort, 294 minuten: € 381,81

180002 Middel, 495 minuten: € 647,82

180003 GGZ Intensief, 750 min.: € 1.038,93

180004 GGZ Chronisch, 750 min: € 973,82

180005 Onvolledig behandeltraject: € 166,07