Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT) is een kortdurende vorm van pyschotherapie ontwikkeld voor de behandeling van depressie.

De term interpersoonlijk verwijst naar de aanname van IPT dat veranderingen in relaties met belangrijke anderen een depressie
kunnen uitlokken en dat verbetering in die relaties tot vermindering van depressie leidt.


In de intake wordt een keuze gemaakt welk onderwerp (focus) in de behandeling centraal komt te staan.


De vier focussen van IPT waarmee wordt gewerkt zijn:
Interpersoonlijke psychotherapiePraktijk voor Psychotherapie Den Haag